Alles over Autobanden

Alles over Autobanden

Autobanden bepalen voor een groot gedeelte de rij eigenschappen van uw auto. En ook de veiligheid en het verbuik van het autorijden worden o.a. bepaald door de keuze en onderhoud van de auto banden. Hierbij een overzicht van alles wat u nog niet wist, of wat u al wel wist, maar er nog geen rekening mee gehouden hebt.

Autobanden spanning:
Een belangrijk deel van de energie voor de aandrijving van een auto gaat op aan de rolweerstand. Een bandenspanning die 25% te laag is verhoogt de rolweerstand met 10%, waardoor het brandstofverbruik met circa 2% toeneemt. Een band met een te lage spanning verhoogt echter niet alleen het brandstofverbruik, maar verkort ook de levensduur van die band en beïnvloedt de wegligging van een auto nadelig.

De praktijk leert dat u om zeker te zijn van een correcte bandenspanning deze minstens één keer per maand moet controleren (en indien nodig corrigeren). De bandenspanning dient altijd met koude banden gecontroleerd te worden. Dat wil zeggen dat u er niet meer dan 3 kilometer mee moet hebben gereden, anders dient u minstens 10 minuten te wachten tot de banden zijn afgekoeld. Een fabrikant schrijft vaak twee advies spanningen voor: één voor het rijden in onbeladen toestand en één voor het rijden met volle belading. Deze advies spanningen zijn te vinden in het instructieboekje, maar vaak ook op stickers op bijvoorbeeld de deurpost, op de achterkant van de zonneklep of aan de binnenkant van het benzine klepje.

Autobanden Balanceren:
Als uw stuur bij een bepaalde snelheid gaat trillen, moeten uw velgen waarschijnlijk gebalanceerd worden. Goed gebalanceerde velgen bevorderen het rijcomfort. Het ongemak van velgen die niet gebalanceerd zijn, hangt sterk samen met de mate van onbalans en de snelheid van de auto. Balanceren zorgt ervoor dat de velgen over de hele omtrek even zwaar zijn, zodat de auto bij een wat hogere snelheid niet gaat bonken wat de ophanging onnodig belast.

Bij een goed gebalanceerde velg is uw weg contact beter. Dit bevordert de veiligheid en het rijcomfort van uw auto. Goed gebalanceerd betekent ook een besparing in kosten, omdat extra slijtage wordt voorkomen.

Wanneer balanceren?
Banden worden altijd gebalanceerd wanneer ze voor de eerste keer op het wiel worden gemonteerd of wanneer ze na reparatie opnieuw worden aangebracht. De balans van de banden moet worden gecontroleerd wanneer zich de eerste tekenen van trillingen voordoen.

Langzaam heen en weer bewegend stuur bij lage snelheden (40 tot 70 km/uur)
De band kan hierbij on rond zijn. Dit is meestal niet meer te corrigeren met een balanceer apparaat. Aangeraden wordt om de band te behandelen met een tire trimmer (egaliseer apparaat) of te vervangen door een nieuwe band

Trillend stuur of andere delen in het interieur bij hogere snelheden (100 tot 140 km/uur)
Dit duidt op een onbalans en kan meestal worden opgelost met balanceren. Afhankelijk van de grootte van de onbalans kunnen er klachten optreden van licht trillen tot hard schudden.

‘Het rollen van de banden over het asfalt produceert veel geluid. Vanaf 40 km is het rol geluid van de banden zelfs harder dan het geluid van de motor. Maar vanaf nu kunt u daar wat aan doen. Als uw banden aan vervanging toe zijn kies dan voor stille banden. Wist u dat als iedereen overstapt op stille banden, het geluid van rijdende auto’s afneemt met zo’n 3 decibel! Dat is de helft minder geluid! En uit onderzoek van de RDW blijkt dat stille banden ook zorgen voor minder geluid in de auto zelf. Dus stille banden zijn ook

Autobanden Onderhoud

Controleer regelmatig de spanning van uw banden:
Controleer minimaal één keer in de maand de spanning van uw banden en nog eens extra voordat u aan een langere reis begint. Vergeet daarbij niet de reserveband na te kijken. De spanning van de banden moet altijd overeenkomen met de door de autofabrikant aanbevolen spanning. Controleer uw banden altijd als ze koud zijn, omdat de spanning toeneemt als de band door gebruik warm wordt. Een band die op spanning is en blijft, zorgt voor een betere grip op de weg, een kortere remweg en meer rijcomfort.

Controleer regelmatig de profiel diepte van uw banden:
De diepte van het profiel moet regelmatig worden gecontroleerd. Dit kan met behulp van een speciale banden profiel meter. Hoe kleiner de groef diepte, des te groter het risico op slippen. In het profiel zijn markeringen aangebracht, die aangeven hoe ver de band afgesleten is. Deze worden zichtbaar bij een profiel diepte van 1,6 mm. Vervang uw banden bij 2 mm profiel diepte, voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Geadviseerd wordt brede- en winterbanden bij 4 mm profiel diepte te vervangen.

Regelmatige controle op beschadigingen:
Controleer uw banden regelmatig op beschadiging, slijtage, sneden, scheuren, blazen enz. Als vreemde voorwerpen van buitenaf in de band doordringen, kan hierdoor ook inwendige schade ontstaan. In al deze gevallen moet de schade beoordeeld worden door een banden specialist, aangezien de levensduur van uw band er aanzienlijk door bekort kan worden. Schade aan de band kan ook veroorzaakt worden door zware inrijdingen, bijvoorbeeld door het rijden over stoepranden of door gaten in de weg. Ook langdurig rijden op een slecht wegdek moet worden vermeden. Het kan de band blijvende schade toebrengen.

Oude banden hebben een verleden
Het is verstandig banden na 6 jaar te vervangen, ook als deze er nog goed uit zien. Monteer bovendien nooit gebruikte banden, tenzij u zeker weet wat ermee gebeurd is. Banden verouderen, ook als ze nooit of maar af en toe gebruikt zijn. Scheuren in het loopvlak of de zijkant, soms samen gaand met vervorming van het karkas, zijn een onmiskenbaar signaal dat de band zijn beste tijd heeft gehad. Laat oude banden keuren door een banden specialist, zodat u zeker weet of ze nog bruikbaar zijn.

Zorg goed voor uw reserve auto banden
Wat hun conditie ook is, banden ouder dan zes jaar moeten grondig gecontroleerd worden. Reservebanden verdienen in dit opzicht extra aandacht. Vaak zijn ze oud of verouderd. In die gevallen dient u ze altijd met voorzichtigheid te gebruiken en ze zo snel mogelijk te vervangen.

AutoBanden pech/ Lekke Band:
Als u een lekke band heeft, dient u zo snel mogelijk te stoppen en de band te verwisselen. Afgezien van de voor de hand liggende veiligheidsredenen, kan doorrijden met een slappe band ook structurele schade veroorzaken. Lekke banden moeten altijd van het wiel gehaald worden om ze op verdere schade te controleren.

Reparaties van de Auto Banden:
Als het nodig en mogelijk is een band te repareren, moet dit zo spoedig mogelijk worden gedaan door een banden specialist, zodat structurele schade wordt voorkomen. Alle band reparaties moeten worden toevertrouwd aan een deskundige die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor het onderzoek en het werk dat aan de band wordt verricht.

Vervang uw ventiel bij elke auto banden wissel:
Wanneer u een band vervangt, dient u ook het ventiel te vervangen. Een ventiel is een complex onderdeel dat bijdraagt aan het behoud van een juiste bandenspanning. Tijdens het gebruik van de band neemt de kwaliteit af vanwege veroudering. Daarom is het beslist nodig om met het vervangen van de banden ook de ventielen te vervangen.

Auto Banden Uitlijnen:
Uitlijnen is een vak apart. Een verkeerd uitgelijnde auto rijdt niet prettig, trekt scheef en leidt tot een te hoog brandstofverbruik en snelle auto banden slijtage. Alleen een goed uitgelijnde auto rijdt echt prettig. Dit bespaart ook veel extra brandstofkosten en de auto is beter bestuurbaar. En goed uitgelijnd betekent dat alle vier de wielen recht op het asfalt staan. Uitlijnen is een specialisme waarbij de wielen zo worden afgesteld, dat ze exact in een recht spoor lopen. Cruciaal voor uw verkeers veiligheid want een afwijking van een paar millimeter heeft hetzelfde effect als wanneer banden 100 kilometer lang dwars over het wegdek gesleept worden. Om uw wielen uit te lijnen, is er moderne elektronische uitlijn apparatuur. De experts zijn speciaal getraind om met behulp van hoogwaardige technologie banden perfect uit te lijnen. Een auto optimaal afstellen blijft dus gewoon mensenwerk.

Reparatie van een autoband:
Een scherp voorwerp (spijker, schroef, glas, etc.) kan de staal gordel beschadigen. Wanneer er vocht bij deze gordel komt gaat deze oxideren. Na enige tijd zal de hechting door deze oxidatie met het rubber mengsel sterk verminderen wat uiteindelijk separatie van het loopvlak tot gevolg kan hebben. Een band hoeft niet altijd vervangen te worden. Bij tijdige constatering van een lek kan in veel gevallen een band gerepareerd worden. Laat dit altijd door een vakspecialist uitvoeren.

Uit het oogpunt van veiligheid dienen moderne tubeless banden met staal gordel karkas uitsluitend gerepareerd te worden als de band gedemonteerd is van de velg. De belangrijkste redenen daarvoor is, om voor reparatie eerst een inspectie aan de binnenzijde van de band uit te kunnen voeren. Dan pas kan worden beoordeeld, of de band tijdens het lek berijden geen verdere schade heeft opgelopen. Dan pas heeft men zekerheid, dat de gerepareerde band weer veilig ingezet kan worden.

Wat te doen bij een lekke auto band:
Wanneer u een lekke band rijdt, is het belangrijk dat u een veilige plek opzoekt om uw auto neer te zetten. Zorg er ook voor dat mede passagiers achter de vangrails blijven (langs de snel- of autoweg) of in het voertuig (langs rustige wegen). De lekke band kunt u verwisselen met de reserveband. In het instructieboekje van uw auto kunt u terugvinden waar deze is opgeslagen in uw auto.

Tips voor het vervangen van een lekke band
– Neem altijd een paar handschoenen mee
– Zorg ervoor dat er altijd een vuilniszak in uw kofferbak ligt. Hier kan de lekke band dan in worden gedaan. Dit is vooral handig wanneer deze onder de modder zit!
– Probeer niet te rijden met de band zonder spanning. Anders rijdt u de band verder stuk waardoor hij niet meer hersteld worden.
– Zet de alarm lichten aan, zet de auto in versnelling en op de handrem
– Plaats ongeveer 30 meter achter de auto een gevarendriehoek en draag bij voorkeur een Profile-veiligheidsvest
– Wanneer de bodem te zacht is, kan de krik erin wegzakken. Zorg dus voor een plankje
– Smeer de schroefdraad lichtjes om de moeren gemakkelijker los te krijgen
– Wanneer u het reservewiel net heeft verwisseld, moet u niet te hard rijden. Het is mogelijk dat de bandenspanning niet juist is en dan loopt u het risico dat u geen volledige controle over uw auto heeft
– Als u de moeren niet goed aandraait, loopt u het risico dat u uw rem schijven verbuigt en schade toebrengt aan uw ophangings systeem
– Om de moeren gelijkmatig en op de juiste wijze aan te draaien, adviseren wij u een dynamo metrische moersleutel te gebruiken. Met deze sleutel kunt u de kracht bij het aandraaien van de moeren doseren
– Als u niet beschikt over zo’n sleutel, ga dan zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde banden specialist om uw wielen te laten controleren.
– Laat het wiel balanceren wanneer het is gerepareerd en weer op uw voertuig wordt gemonteerd

De run-flat autobanden:
In toenemende mate worden er onder nieuwe auto’s in de duurdere prijsklassen Run-flat banden gemonteerd. Het grote voordeel van Run-flat banden is, dat als de luchtdruk wegvalt, de auto bestuurbaar blijft. Uitgangspunt bij alle systemen van Run-flat banden is dat er na het wegvallen van de luchtdruk nog met 80 km. per uur een afstand van 80 km. afgelegd kan worden naar de dichtstbijzijnde werkplaats. Hierdoor hoeft de automobilist niet meer op een onveilige plek langs de weg een reserve band te verwisselen. Sterker nog auto’s met Run-flat banden zijn zelfs niet meer voorzien van een reserveband. Dit is een groot voordeel voor de ontwerpers van een auto die geen rekening meer hoeven te houden met de ruimte die een reserve band inneemt. Het nadeel van een goed functionerende Run-flat band is dat de bestuurder vaak niet merkt dat een band lek is en luchtdruk verliest. Om dit op te vangen zijn alle auto’s die voorzien zijn van Run-flat banden ook voorzien van een verplicht banden spannings systeem. Op het moment dat een van de banden luchtdruk verliest, wordt de bestuurder door middel van een signaal op het dashbord gewaarschuwd dat er een probleem met een van de banden is.

Run-flat banden worden onder andere al standaard of als optie geleverd op wagens van de merken Mercedes, BMW, Renault, Rolls Royce, Peugeot, Lancia, Lexus en Audi. In de nabije toekomst zullen meer automerken de Run-flat banden standaard gaan leveren.

Om op bestaande auto’s met conventionele banden, Run-flat banden te monteren is niet gebruikelijk. Naast de aanschaf van Run-flat banden, dient de auto ook voorzien te zijn van een banden spannings controle systeem en dient de vering van de auto afgesteld te zijn op de veelal stuggere Run-flat banden. Zo is het ook niet te adviseren om auto’s die standaard voorzien zijn van Run-flat banden te voorzien van conventionele banden. Naast het feit dat er een reserve wiel ontbreekt, is het vaak niet toegestaan. Bij de montage van winter banden, dienen deze dan ook Run-flat als typering te hebben.

Autobanden en recycling:
Er zijn talrijke mogelijkheden tot hergebruik van gebruikte banden. Mogelijkheden tot recycling, die in tal van opzichten tot win-win situaties leiden. Juist door de eigenschappen die een goede band kenmerken – zijn sterkte, souplesse, duurzaamheid en ongevoeligheid voor invloeden van weer, chemicaliën en noem maar op – was recycling jarenlang een lastige en bovenal kostbare opgave. Met als gevolg dat de groeiende berg oude banden de bewoners van de geïndustrialiseerde wereld met een toenemend milieuprobleem opzadelde.

Door technologische ontwikkelingen is de verwerking nu geen probleem meer en door de stijgende prijzen op de grondstoffenmarkten wordt recycling ook in economisch opzicht steeds interessanter. Om exact dezelfde redenen groeit ook het afzetgebied voor gerecyclede rubber producten in een hoog tempo. Voeg daarbij het toegenomen milieubewustzijn bij overheden, consumenten en producenten, en alle factoren voor een succesvolle, grootschalige banden recycling zijn aanwezig.

Stille Autobanden:
Een van de bronnen van geluid is het afrol geluid van banden. Vanaf ongeveer 40-60 km/u overstemt het afrol geluid van banden het geluid veroorzaakt door de aandrijving van de auto, wat tot geluidsoverlast bij omwonenden van snelwegen leidt. Geluidhinder door de groei van het wegverkeer vormt een steeds groter en actueel probleem. Overschrijding van de geluids normen tast de gezondheid aan en leidt tot een verminderend gevoel van welzijn. De overheid wil daarom met een bron aanpak het geluid van verkeer terugdringen. Het stimuleren van een breed gebruik van stillere banden die nu al op de markt zijn zodat wordt bijgedragen aan de vermindering van geluidshinder door wegverkeer.

Stille banden bestaan al. Ze zijn niet duurder, gaan even lang mee, zijn even veilig en even zuinig als de rest. Verkoper noch koper is zich echter bewust van de geluid productie van banden, dan wel van het bestaan van stille banden. Vernieuwers in de autobranche gaan de uitdaging aan om stillere banden onder de aandacht te brengen. Het nieuwe thema wordt ‘comfortabel rijden in een stiller Nederland’. Bovendien geeft het bedrijven de kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Met het banden onderzoek en de kennisoverdracht lost de overheid een deel van de convenant verplichting in. Ook via internationaal overleg en kopers motivatie stimuleert de overheid een brede toepassing van stillere banden. Samen met de marktpartijen is een ‘stille banden monitor’ ingericht. Een gezamenlijk initiatief om de consument te informeren en te laten kiezen voor stillere banden.

© OverAutoOnderdelen.nl – Bekijk ook ons Auto Bladen Overzicht

Bekijk hier de voordelige Auto Verzekeringen en ons Auto Bladen Overzicht

1 gedachte over “Alles over Autobanden”

 1. bestaan er al ge-recycelde autobanden voor hergebruik?
  die net zo goed zijn als nieuwe banden?

  waar worden deze verkocht of gemaakt?

  vriendelijke groet,
  a.c knapen

  Beantwoorden

Plaats een reactie